ვიზუალური ამბების თხრობა:თბილისელი მიგრანტების ისტორიები / Visual Storytelling: Tbilisi Migrant Stories

DSCN0033

პროექტი ხორციელდება „კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიების“ ფარგლებში, რომელიც შეეხება მიგრანტების თბილისში ცხოვრებისა და ინტეგრაციის სირთულეებს. ამ შემთხვევაში, ეს არიან ადამიანები, ვინც ბოლო ათი წლის მანძილზე ჩამოვიდნენ და გადაწყვიტეს თბილისში სამუდამოდ, თუ დროებით ცხოვრება. თუმცა, ერთმანეთის კულტურების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა საკმაოდ იშვიათია „მასპინძლებსა“ და „ახლადჩამოსულ სტუმრებს“ შორის. შესაბამისად, გარკვეული სტერეოტიპებიც ჭარბობს.

„ვიზუალური ამბების თხრობა: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები“ ანხორციელებს გეოეარი თბილისის #43-ე სკოლასთან – ისტორიის პედაგოგ ნინო აბულაძესთან და 6 მოსწავლესთან სხვადასხვა კლასებიდან. მოსწავლეები მონაწილეობენ ვორქშოპში, სადაც შეისწავლიან ეთნოგრაფიული საველე სამუშაოს ძირითადად პრინციპებს და ვიზუალური დოკუმენტალური მასალის შექმნის ხერხებს, რათა ფოტოგრაფიისა და გამოსახულების ხელოვნებით შეძლონ ისტორიის გადმოცემა. ვიზუალურ ამბების თხრობაში ვგულისხმობთ იმ გამოსახულებათა შექმნას, რომელიც აღწერს ადამიანთა ყოველდღიურობას, რაც ხშირ შემთხვევაში სიტყვებით ვერ გადმოიცემა ან შეიძლება, რომ უბრალოდ შეუმჩნეველი დარჩეს. პროექტში მონაწილე მოსწავლეები შექმიან ვიზუალურ ისტორიებს თბილისში მცხოვრები მიგრანტების შესახებ. ეს ისტორიები პირველად ნაჩვენები იქნება ოქტომბრის თვის საჯარო კულინარიული ღონისძიების პარალელურად. პროექტზე დამატებითი ინფორმაციისა და აქტივობების შესახებ ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ჩვენს ფეისბუქ გვერდს: https://www.facebook.com/cookingimaginations?fref=ts

This project is implemented within “Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories” project, which addresses the issue of migrants’ lives and integration challenges in Tbilisi. These are people who have come here within the past decade and decided to live in Tbilisi permanently or temporarily. However, cultural exchange and communication within “hosts” and “newcomers” about each others’ culture is very limited, hence, some stereotypes might prevail.
Within “Visual Storytelling: Tbilisi Migrant Stories” GeoAIR is collaborating with  school #43 in Tbilisi – history teacher Nino Abuladze and 6 students from various grades. Schoolchildren participate in workshops, learning basics of doing ethnographic fieldwork and techniques of doing visual documentaries, with the end purpose to use art of photography and power of the image for storytelling. By visual storytelling we mean to produce images as to describe person’s everyday realities that many times can not be expressed with words and may easily go unnoticed. Participating schoolchildren will create visual stories about the migrants living in their neighborhoods of Tbilisi and these stories will be presented first time parallel to the public cooking event in October.
For more information about the project and related activities, please, visit our FB page: https://www.facebook.com/cookingimaginations?fref=ts


“Cooking Imaginations: Tbilisi Migrant Stories” project is implemented with the financial support of the Prince Claus Fund.

პროექტი “კულინარიული წარმოდგენები: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები” ხორციელდებაპრინც კლაუსის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტი „ვიზუალური ამბების თხრობა: თბილისელი მიგრანტების ისტორიები“ ხორციელდება “Borderland Foundation”-თან თანამშრომლობით, “Borderland” სკოლის პროგრამის ფარგლებში.

“Visual Storytelling: Tbilisi Migrant Stories” project is implemented in collaboration with the Borderland Foundation in the framework of Borderland School Program.

for complete information please visit: http://geoair.blogspot.com/2014/10/visual-storytelling-tbilisi-migrant.html